ГоловнаПро ГУСтруктураЮридичний сектор
 Версія для друку

Юридичний сектор

 

начальник сектору підполковник служби цивільного захисту

Альохіна Наталія Іванівна

Телефон: (056)377-17-64; (056)376-10-46


Тиждень права 

Наказ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області від 28.09.2017 № 377 “Про затвердження Плану заходів Головного управління з проведення у 2017 році Всеукраїнського тижня права”

Наказ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області від 02.11.2016 № 514 “Про затвердження Плану заходів Головного управління з проведення  у 2016 році Всеукраїнського тижня права”

Реалізація та захист прав учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, а також внутрішньо переміщених осіб


 Адміністративні послуги. Державний портал адміністративних послуг в Україні.


         

         Відповідно до Положення про Юридичний сектор ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області, затвердженого наказом ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області від 21.12.2015 № 504, основним завданням Юридичного сектору є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів Головного управління, його керівником та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків, а також представлення інтересів Головного управління в судах.

 

         Юридичний сектор відповідно до покладених на нього завдань:

         організовує та бере участь у забезпеченні правильного застосування законодавства в структурних та підпорядкованих територіальних підрозділах Головного управління, у представленні інтересів Головного управління в судах;

          розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Головного управління, та проводить їх експертизу;

          перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів наказів та інших актів, що подаються на підпис начальнику Головного управління, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

          переглядає разом із структурними підрозділами Головного управління нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність із законодавством;

          інформує начальника Головного управління про необхідність вжиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;

          вносить начальникові Головного управління пропозиції щодо подання нормативно-правового акта на державну реєстрацію в порядку, визначеному Мін'юстом;

           організовує роботу, пов'язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів Головного управління, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів;

            організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням;

            проводить разом із заінтересованими структурними підрозділами аналіз результатів господарської діяльності Головного управління, вивчає умови і причини виникнення непродуктивних витрат, порушення договірних зобов'язань, а також стан дебіторської та кредиторської заборгованості;

            аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності Головним управлінням, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків;

           подає пропозиції начальникові Головного управління про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода (якщо це не віднесено до компетенції іншого структурного підрозділу);

           сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає начальникові Головного управління  письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень;

            веде облік актів законодавства і міжнародних договорів України, забезпечує підтримання їх у контрольному стані та зберігання;

             роз'яснює застосування законодавства, надає правові консультації з питань, що належать до компетенції Головного управління, а також за дорученням його начальника розглядає звернення громадян, звернення та запити народних депутатів України;

             здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників Головного управління;

             забезпечує в установленому порядку представлення інтересів Головного управління в судах та інших органах.

    Твіт