ГоловнаДіяльністьОсвіта і наукаСлужбова підготовкаРозклад занять зі службової підготовки та графіки проведення дадаткових занять
 Версія для друку

 

РОЗКЛАД

занять зі службової підготовки осіб середнього та старшого начальницького складу

5-ї навчальної групи апарату Головного управління на січень 2021 року

Дата пров

Види підготовки

та найменування теми

Кільк.

годин

Форма

проведення

Керівник

 занять

14.01

Фізична підготовка: Біг на дистанцію 100 м

2

практично

Хом’ячук Р.С.

14.01

Функціональна підготовка: Організація внутрішнього контролю в установі. Вплив впровадження внутрішнього контролю на підвищення ефективності основних робочих процесів установи*

2

лекція

Касьянов Г.О.

14.01

Профільна підготовка: Основні положення Настанови з експлуатації транспортних засобів в органах та підрозділах ДСНС. Матеріально-технічне забезпечення підрозділів цивільного захисту спеціальною технікою та обладнанням. Матеріально-технічне забезпечення підрозділів цивільного захисту під час гасіння пожеж

2

лекція

Волошин І.М.

14.01

Профільна підготовка: Прилади радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного контролю, порядок користування ними. Радіоактивні та небезпечні хімічні речовини, їх властивості. Речовини та розчини, які використовуються під час робіт з дегазації, дезактивації та демеркуризації. Засоби та проведення спеціальної обробки техніки, споруд, місцевості, одягу та засобів індивідуального захисту. Порядок розгортання і функціонування пунктів спеціальної обробки

1

лекція

Сугак А.О.

14.01

Профільна підготовка: Основні вимоги до Правил з вогнезахисту щодо виконання робіт з вогнезахисних матеріалів, виробів, будівельних конструкцій та перевірки відповідності вогнезахисту

2

лекція

Миджин О.Я.

28.01

Фізична підготовка: Підтягування на перекладині

2

практично

Хом’ячук Р.С.

28.01

Психологічна підготовка: Конструктивне вирішення конфліктних ситуацій у службовій діяльності. Розвиток ефективної комунікації. Телефонне консультування та його особливості*

1

лекція

Терентьєва М.В.

28.01

Гуманітарна підготовка: Засади розуміння гендеру та гендерної рівності. Законодавче регулювання та міжнародні стандарти гендерної рівності. Забезпечення гендерної рівності в системі МВС та інших центральних органах виконавчої влади*

1

лекція

Терентьєва М.В.

28.01

Домедична підготовка: Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при підозрі на травму голови (черепно-мозкова травма)

1

лекція

Дороніна О.М.

28.01

Домедична підготовка: Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при порушенні прохідності дихальних шляхів - обтурації стороннім тілом

1

лекція

Дороніна О.М.

28.01

Домедична підготовка: Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при укусах тварин та комах

1

лекція

Дороніна О.М.

 

РОЗКЛАД

занять зі службової підготовки осіб середнього та старшого начальницького складу

5-ї навчальної групи апарату Головного управління на лютий 2021 року

Дата пров

Види підготовки

та найменування теми

Кільк.

годин

Форма

проведення

Керівник

 занять

11.02

Фізична підготовка: Біг на дистанцію 1000 м

2

практично

Хом’ячук Р.С.

11.02

Функціональна підготовка: Основні вимоги Закону України “Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській та областях”. Повноваження ДСНС у здійсненні завдань з деокупації. Залучення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту до чергувань у відновлених ДПРЧ (ДПРП) на деокупованій території*

1

лекція

Середенко І.

11.02

Функціональна підготовка: Порядок та терміни опрацювання запитів, звернень народних депутатів України, пропозицій, заяв, скарг, звернень громадян та доступу до публічної інформації. Забезпечення виконавської дисципліни в органах та підрозділах цивільного захисту. Терміни виконання різних видів документів

1

лекція

Захаренко О.В.

11.02

Профільна підготовка: Основні вимоги Закону України “Про загальну безпечність нехарчової продукції” щодо правових та організаційних засад введення в обіг в Україні нехарчової продукції та забезпечення її безпечності

1

лекція

Миджин О.Я.

11.02

Профільна підготовка: Основні вимоги положень Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”; Правил техногенної безпеки; Правил пожежної безпеки в Україні

1

лекція

Миджин О.Я.

11.02

Профільна підготовка: Основні вимоги щодо проектування нових і реконструкцію існуючих будівель закладів освіти згідно з ДБН В.2.2-3:2018 “Будинки та споруди. Заклади освіти”

1

лекція

Миджин О.Я.

11.02

Профільна підготовка: Основні вимоги до норм та їх застосування до громадських будинків з умовною висотою до 73,5 м, викладених у ДБН В.2.2-9-2018 “Громадські будинки та споруди. Основні положення”

1

лекція

Погорєлов Д.А.

25.02

Фізична підготовка: Підтягування на перекладині

2

практично

Хом’ячук Р.С.

25.02

Профільна підготовка: Основні вимоги до проектування нових і реконструкцію існуючих будівель закладів дошкільної освіти різних типів відповідно до ДБН В.2.2-4:2018 “Будинки та споруди. Заклади дошкільної освіти”

1

лекція

Миджин О.Я.

25.02

Профільна підготовка: Особливості організації перевірок та оцінки діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту

1

лекція

Миджин О.Я.

Сугак А.О.

25.02

Профільна підготовка: Основні положення Порядку затвердження програм навчання та інструктажів з питань пожежної безпеки, організації та контролю за їх виконанням

1

лекція

Ткаченко В.А.

25.02

Профільна підготовка: Основні вимоги до Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у сфері надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, і встановлюється періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з надзвичайних ситуацій

1

лекція

Миджин О.Я.

25.02

Психологічна підготовка: Психологічний захист населення у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій. Надання першої психологічної допомоги. Особливості взаємодії з людьми з інвалідністю, зокрема з порушенням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату, з розумовою відсталістю, психічними розладами, та іншими маломобільними групами населення під час надання їм допомоги у разі виникнення та/або загрози виникнення надзвичайних ситуацій (пожеж)*

1

лекція

Тереньєва М.В.

25.02

Гуманітарна підготовка: Засади розуміння гендеру та гендерної рівності. Законодавче регулювання та міжнародні стандарти гендерної рівності. Забезпечення гендерної рівності в системі МВС та інших центральних органах виконавчої влади*

1

лекція

Тереньєва М.В.

25.02

Домедична підготовка: Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при підозрі на пошкодження живота

1

лекція

Дороніна О.М.

25.02

Домедична підготовка: Порядок надання домедичної допомоги при наявності декількох постраждалих

1

лекція

Дороніна О.М.

25.02

Домедична підготовка: Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при падінні з висоти

1

лекція

Дороніна О.М.

 

РОЗКЛАД

занять зі службової підготовки осіб середнього та старшого начальницького складу

5-ї навчальної групи апарату Головного управління на березень 2021 року

Дата пров

Види підготовки

та найменування теми

Кільк.

годин

Форма

проведення

Керівник

 занять

11.03.

Фізична підготовка: Біг на дистанцію 1000 м

2

практично

Хом’ячук Р.С.

11.03.

Функціональна підготовка: Порядок забезпечення житлом осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту. Виплата грошової компенсації особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту за піднайом (найом) житлового приміщення

2

лекція

Загоруйко С.А.

11.03.

Функціональна підготовка: Організація та розвиток електронного документообігу в органах та підрозділах цивільного захисту ДСНС

1

практично

Басан В.А.

11.03.

Профільна підготовка: Основні вимоги до Порядку функціонування Пілотного модуля інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю), внесення відомостей до неї та строків розміщення цих відомостей для загальної організації введення інформації за результатами здійснених заходів державного нагляду (контролю) та відпрацювання практичних навиків під час роботи із зазначеною системою

4

лекція

Миджин О.Я.

25.03.

Фізична підготовка: Біг на дистанцію 100 м

2

практично

Хом’ячук Р.С.

25.03.

Профільна підготовка: Вимоги до оформлення річних та комплексного планів здійснення заходів державного нагляду (контролю), унесення змін до них та звіту щодо їх виконання для забезпечення актуалізації внесення інформації стосовно суб’єктів господарювання, а також стосовно відпрацювання практичних навиків щодо надання пропозицій до зазначених планів

4

лекція

Миджин О.Я.

25.03.

Психологічна підготовка: Конструктивне вирішення конфліктних ситуацій у службовій діяльності. Розвиток ефективної комунікації. Телефонне консультування та його особливості*

1

лекція

Тереньєва М.О.

25.03.

Гуманітарна підготовка: Засади розуміння гендеру та гендерної рівності. Законодавче регулювання та міжнародні стандарти гендерної рівності. Забезпечення гендерної рівності в системі МВС та інших центральних органах виконавчої влади*

1

лекція

Тереньєва М.О.

25.03.

Домедична підготовка: Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при підозрі на інсульт

1

лекція

Дороніна О.М.

25.03.

Домедична підготовка: Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при підозрі на гостре отруєння невідомою речовиною

1

лекція

Дороніна О.М.

25.03.

Домедична підготовка: Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при дорожньо-транспортних пригодах

1

лекція

Дороніна О.М.

    Твіт