ГоловнаБізнесуПро державний ринковий нагляд
 Версія для друку

ДЕРЖАВНИЙ РИНКОВИЙ НАГЛЯД

Державний ринковий нагляд – діяльність органів ринкового нагляду з метою забезпечення відповідності продукції встановленим вимогам, а також забезпечення відсутності загроз безпеці життя та здоров’ю людей, безпечних умов праці, захисту прав споживачів (користувачів), захисту довкілля.

Метою здійснення державного ринкового нагляду є вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів з відповідним інформуванням про це громадськості щодо продукції, яка при її використанні за призначенням або за обґрунтовано передбачуваних умов і при належному встановленні та технічному обслуговуванні становить загрозу суспільним інтересам чи яка в інший спосіб не відповідає встановленим вимогам.

З 5 липня 2011 року набули чинності Закони України «Про загальну безпечність нехарчової продукції», «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», а також з 10 лютого 2016 року Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», які відображають сучасний підхід з забезпечення безпеки нехарчової продукції шляхом обов’язкового дотримання вимог технічних регламентів, та добровільного застосування нормативних документів таких як норми, стандарти та правила. Окрім того ці законодавчі акти встановлюють вимоги та визначають механізм здійснення державного нагляду та контролю за нехарчовою продукцією.

Цим законодавством введено новий вид перевірки – перевірка характеристик продукції.

Законодавство України про ринковий нагляд має за основу – зміну системи державного нагляду та контролю за нехарчовою продукцією шляхом зближення її з існуючою системою в країнах Європейського Союзу, що відкриває вільний доступ продукції вітчизняних виробників на світовий ринок. Передбачено, що суб’єкти господарювання повинні вводити в обіг і розповсюджувати тільки безпечну продукцію.

Постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року 
№ 1069 затверджено перелік органів державного ринкового нагляду та сфери їх відповідальності (види продукції, щодо яких здійснюється нагляд). Органи ринкового нагляду становлять єдину систему. Одним з таких органів визначено Державну службу України з надзвичайних ситуацій (ДСНС України) з її територіальними органами.

До сфери відповідальності ДСНС України підпадають піротехнічні вироби (постанова Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2011 року № 839 «Про затвердження Технічного регламенту піротехнічних виробів»).

Відповідно до пункту 2 «Технічного регламенту піротехнічних виробів» піротехнічний виріб – виріб, призначений для створення світлового, іскрового, димового, звукового та/або змішаного ефекту шляхом горіння (вибуху) піротехнічної суміші та/або вибухової речовини.

Багато з тих, хто купує піротехнічні вироби, найчастіше не підозрює про те, яка небезпека приховується за яскравою етикеткою, адже піротехнічні вироби є вогне- і вибухонебезпечними виробами, вимагають підвищеної уваги при поводженні з ними. Необхідно відмітити, що піротехніка не завжди буває якісною та відповідає чинним вимогам.

При використанні піротехнічних виробів можуть виникнути різні фактори, які несуть у собі небезпеку для оточуючих. Основними небезпечними факторами при використанні піротехнічних засобів є:

Звіт ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області
про здійснення заходів з питань державного ринкового нагляду
і контролю нехарчової продукції за 2018 рік

 

  1. Кількість рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів - 43:
  1. Кількість продукції на яку накладено обмежувальні (корегувальні) заходи 113 артикулів.
  2. Кількість скасованих рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів (3 з них скасовані після проведення позапланової виїзної перевірки, 34  після аналізу повідомлень суб’єктів господарювання).
  3. Кількість штрафів 16 (загальна сума 53125 грн) :
  4. Кількість планових виїзних перевірок 12 (перевірка характеристик продукції)
  5. Кількість позапланових виїзних перевірок 1 (контроль стану виконання рішень)
  6. Кількість позапланових невиїзних 12 ( за ланцюгом постачання)
 
Звіт ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області
про здійснення заходів з питань державного ринкового нагляду
і контролю нехарчової продукції за 2019 рік

За 2019 рік проведено 12 планових виїзних перевірок, 6 позапланових невиїзних перевірок за ланцюгом постачання та 1 позапланова виїзна перевірка контролю стану виконання рішень. Під час перевірок виявлено 78 артикулів продукції, що не відповідають вимогам «Технічного регламенту піротехнічних виробів». 

За результатами перевірок складено  4  протоколи та винесено 4 постанови на загальну суму 22 100 грн.

Прийнято 19 рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, з них: тимчасова заборона надання продукції на ринку –  7, приведення продукції  у відповідність –  7,  усунення формальної невідповідності – 4, заборона надання продукції на ринку – 1. Прийнято рішення про скасування рішень – 8.

 

Звіт ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області

про здійснення заходів з питань державного ринкового нагляду

і контролю нехарчової продукції за 2020 рік

За 2020 рік посадовими особами Головного управління проведено
12 планових перевірок та 1 позапланова перевірка контролю виконання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів.

За результатами перевірок виявлено 300 одиниць піротехнічних виробів, що не відповідали встановленим вимогам.

Прийнято 1 рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів.

    Твіт