Головна Останні новини15 Серпня, 2012р.
 Версія для друку

Стадії провадження у справах про адміністративні корупційні правопорушення (частина 2)

Опубліковано: 15.08.2012, 12:32

За стадією адміністративного розслідування, з якою ми ознайомилися, неодмінно слідує розгляд справи.

Розгляд справи.

Згідно зі ст. 221 КУпАП справи про адміністративні корупційні правопорушення розглядаються районними, районними у містах, міськими, міськрайонними судами (суддями).

Значення стадії розгляду справ про адміністративні корупційні правопорушення визначається тим, що саме тут приймається акт, в якому компетентний орган (суд) офіційно визнає громадянина винним або невинним і визначає міру його відповідальності. Відповідно і всі етапи даної стадії набувають важливого юридичного значення і регламентовані статтями 278—286 КУпАП.

На етапі підготовки справи до розгляду суд (суддя) зобов'язаний вирішити такі питання: 1) чи належить до його компетенції розгляд даної справи; 2) чи правильно складені протокол та інші матеріали справи про адміністративне корупційне правопорушення; 3) чи оповіщені особи, що беруть участь у розгляді справи, про час і місце розгляду; 4) чи затребувані необхідні додаткові матеріали; 5) чи підлягають задоволенню клопотання особи, що притягається до адміністративної відповідальності, потерпілого, їх законних представників і адвоката.

Суддя, що розглядає справу, оголошує, яка справа підлягає розгляду, хто притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснює особам, що беруть участь у розгляді справи, їх права і обов'язки. Після цього оголошується протокол про адміністративне корупційне правопорушення. На засіданні заслуховуються особи, що беруть участь у розгляді справи, досліджуються докази і дозволяються клопотання. У випадку участі у розгляді справи прокурора заслуховується його висновок.

У процесі заслуховування суддя, зобов'язаний з'ясувати: чи було вчинене адміністративне корупційне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом'якшують відповідальність, чи завдана майнова шкода, чи є підстави для передачі матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд громадськості, а також з'ясувати інші обставини, які мають значення для правильного вирішення справи.

За результатами заслуховування виноситься одна з таких постанов: 1) про накладення адміністративного стягнення; 2) про застосування заходів впливу, передбачених ст. 24 КУпАП (заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх); 3) про припинення справи.

Постанова у справі про адміністративне корупційне правопорушення повинна містити: найменування органу (посадової особи), що винесла постанову; дату розгляду справи, відомості про особу, щодо якої розглядається справа; викладення обставин, встановлених під час розгляду справи; посилання на нормативний акт, що передбачає відповідальність за дане адміністративне правопорушення; прийняте у справі рішення.

Якщо при вирішенні питання про накладення стягнення одночасно вирішується питання про відшкодування винним майнової шкоди, то в постанові у справі вказується розмір шкоди, що підлягає стягненню, порядок і строк її відшкодування.

Постанова у справі повинна містити вирішення питання про вилучені речі та документи, а також вказівки про порядок і строк її оскарження.

Постанова по справі про адміністративне правопорушення підписується посадовою особою, що розглядала справу, а постанова колегіального органу — головуючим на засіданні і секретарем цього органу.

На заключному етапі стадії розгляду справи, відповідно до ст. 285 КУпАП, постанова по справі оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається під розписку або висилається особі, щодо якої її винесено. Постанова суду про накладення адміністративного стягнення за адміністративне корупційне правопорушення у триденний строк з дня набрання нею законної сили направляється відповідному органу державної влади, органу місцевого самоврядування, керівникові підприємства, установи чи організації, державному чи виборному органу, власнику юридичної особи або уповноваженому ним органу для вирішення питання про притягнення особи до дисциплінарної відповідальності, усунення її згідно із законодавством від виконання функцій держави, якщо інше не передбачено законом, а також усунення причин та умов, що сприяли вчиненню цього правопорушення.

Перегляд постанови.

Важливою гарантією законності і обґрунтованості застосування адміністративних стягнень є наявність стадії перегляду постанов.

Відповідно до ст. 294 КУпАП постанова судді у справі про адміністративне корупційне правопорушення може бути оскаржена особою, яку притягнуто до адміністративної відповідальності, її законним представником, захисником, потерпілим, його представником або на неї може бути внесено протест прокурора протягом десяти днів з дня винесення постанови. Таким чином ініціюється процес апеляційного перегляду постанови.

Перегляд — це новий розгляд справи суб'єктом, наділеним правом скасувати, змінити або залишити прийняту постанову без змін. Перегляд треба відрізняти від повторного розгляду справи, який провадиться у тих випадках, коли прийняту раніше постанову відмінено і справу направлено на новий розгляд. У першому випадку діє постанова у справі, законність та обґрунтованість якої перевіряється. У другому — стару постанову скасовано і у справі необхідно прийняти нову постанову.

Взагалі, стадія перегляду не є обов'язковою. Але вже сам факт існування такої можливості має велике превентивне значення, дисциплінує тих, кому законом доручено застосовувати адміністративні стягнення.

Виконання постанови.

Виконання постанов — завершальна стадія провадження у справах про адміністративні правопорушення. Її суть полягає в практичній реалізації адміністративного стягнення, призначеного правопорушнику судом. У процесі виконання постанови особа, що вчинила адміністративне правопорушення зазнає відповідних нестатків та обмеження особистого, морального або матеріального характеру.

Відповідно до ст. 299 КУпАП постанова підлягає виконанню з моменту її винесення. На відміну від вироків судів, які за загальними правилами підлягають виконанню лише після закінчення строку касаційного оскарження постанови про накладення стягнень є актами управління і набирають чинності негайно.

Виконанням постанов зайняті два види органів. По-перше, це органи, які звертають постанову до виконання. Згідно зі ст. 299 КУпАП постанова про накладення адміністративного стягнення звертається до виконання органом (посадовою особою), що винесла постанову, тобто судом (суддею). Зміст діяльності по зверненню постанови до виконання становлять: своєчасне направлення постанови органу-виконавцю, здійснення контролю за правильним виконанням постанови, вирішення всіх питань, які пов'язані з виконанням постанови, припинення виконання постанови з підстав, передбачених ст. 302 КУпАП. По-друге, це органи, які безпосередньо виконують постанови про накладення адміністративних стягнень шляхом здійснюється дій, які завдають покараному відповідні втрати і правообмеження в установлених постановою межах. Наприклад: примусове стягнення штрафу (ст. 308 КУпАП), здійснення конфіскації (статті 313, 314 КУпАП) неправомірної вигоди або незаконно отриманого доходу чи винагороди, подарунку чи  пожертви.

Також постанова виконується правопорушником в частині, що його стосується. Наприклад: сплата штрафу (ст. 307 КУпАП).

Відповідно до ст. 305 КУпАП контроль за правильним і своєчасним виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення здійснюється органом (посадовою особою), який виніс постанову, та іншими органами державної влади в порядку, встановленому законом.

Начальник сектору з питань запобігання та виявлення корупції

ГТУ МНС України у Дніпропетровській області

полковник служби цивільного захисту

Ігор Дмитрієв


   
Останні новини
26 Жовтня06:34 Шановні громадяни! Не спалюйте суху рослинність. Бережіть довкілля
25 Жовтня20:55 Надзвичайники Дніпропетровщини продовжують інформувати населення щодо необхідності дотримання карантинних заходів
25 Жовтня20:10 На виборчих дільницях Дніпропетровщини рятувальники забезпечують пожежну та техногенну безпеку
25 Жовтня18:08 Увага! Пожежна небезпека
25 Жовтня10:32 Рятувальники Дніпропетровщини несуть службу в посиленому режимі
25 Жовтня09:07 Шановні водії!
24 Жовтня15:27 Надзвичайники Дніпропетровщини продовжують проводити протиепідемічні заходи
24 Жовтня09:45 ДСНС інформує: правила пожежної безпеки під час виборів
24 Жовтня04:12 Дніпровські рятувальники провели санітарну обробку територій, прилеглих до виборчих дільниць (ФОТО, ВІДЕО)
23 Жовтня20:34 Увага! Попередження про туман!
23 Жовтня18:11 Надзвичайники закликають мешканців Дніпропетровщини дотримуватись режиму карантину (ФОТО, ВІДЕО)
23 Жовтня17:07 Новомосковський район: співробітники ДСНС провели інструктаж з головами виборчих дільниць
23 Жовтня16:54 м. Нікополь: мешканцям надали рекомендацій, як уникнути зараження коронавірусною інфекцією 2019-nCoV
23 Жовтня16:08 м. Покров: громадянам нагадали правила поводження під час виявлення вибухонебезпечних предметів
23 Жовтня14:15 Петриківський район: фахівці ДСНС навчали населення правилам безпеки під час опалення домівок
Останні новини