ГоловнаПро ГУСтруктураЦентр забезпечення діяльності
 Версія для друку

Центр забезпечення діяльності

 

Начальник центру полковник служби цивільного захисту

Касьянов Геннадій Олександрович

Телефон: (056)376-10-23

 

 

Основні завдання Центру

 

Зміцнення єдиноначальності в системі Головного управління і надання допомоги керівникам і начальникам усіх ступенів у формуванні у особового складу державного світогляду, високих морально-психологічних якостей, виховання підлеглих в дусі високої відповідальності за виконання вимог Присяги, статутів, наказів, інструкцій і інших нормативних актів;

забезпечення ефективності виховання та формування психологічної готовності особового складу до виконання завдань за призначенням;

організація заходів щодо дотримання дисципліни і законності в діяльності осіб рядового і начальницького складу, працівників та службовців підрозділів Головного управління, глибокого вивчення причин і умов скоєння ними правопорушень та надзвичайних подій;

впровадження комплексного підходу до соціально-гуманітарної роботи з особовим складом, психологічного забезпечення службової діяльності підрозділів Головного управління на основі забезпечення тісної єдності професійного і естетичного виховання з урахуванням особливостей несення служби різними категоріями працівників. Проведення організаційних заходів по посиленню впливу цієї роботи на кінцеві результати службової діяльності підрозділів Головного управління;

здійснення безпосередньо та через підпорядковані підрозділи Головного управління державного нагляду (контролю) за додержанням та виконанням вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, додержанням та виконанням вимог цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, за діяльністю аварійно-рятувальних служб, додержанням та виконанням вимог цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, передбачених стандартами, нормами й правилами, під час проектування, будівництва, реконструкції, розширення і технічного переоснащення та капітального ремонту на території Дніпропетровської області;

здійснення безпосередньо та організація через органи державного нагляду у сфері пожежного нагляду та органи державного нагляду у сфері цивільного захисту і техногенної безпеки в районах, районах у містах, містах обласного значення державного нагляду (контролю) за додержанням та виконанням вимог законодавства у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту на території Дніпропетровської області;

контроль та аналіз за вжиттям посадовими особами органів державного нагляду у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту в межах наданих повноважень заходів реагування (санкцій) передбачених законодавством;

контроль за дотриманням законності при здійсненні перевірок, пов’язаних з пожежами та порушенням правил пожежної безпеки, обліку та дослідженні пожеж;

здійснення державного статистичного обліку пожеж та їх наслідків;

забезпечення  реалізації   державної  політики  у  сфері   закупівель     за

державні кошти;

здійснення в межах своїх повноважень заходів щодо виконання  Закону

України «Про здійснення державних закупівель»;

ведення договірної роботи;

організація та координація з іншими підрозділами Головного управління конкурсних торгів;

розроблення інструкції з діловодства Головного управління;

ведення архівної справи в Головному управлінні;

контроль ведення діловодства та архівної справи у підрозділах Головного управління;

виконання комплексу заходів із медичного забезпечення (лікувально-профілактичної роботи, проведення санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів, медичного постачання, а також здійснення санітарно-освітньої роботи) особового складу ГУ в пункті постійної дислокації та за його межами;участь у ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій;оформлення та ведення встановленої медичної обліково-звітної документації;

ведіння обліку необоротних активів, оформлення документації фінансової звітності, придбання та списання матеріальних цінностей, що непридатні до подальшої експлуатації, а також документи, пов’язані з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки та псування активів;

проводить заходи щодо дотримання належного санітарного та протипожежного стану в адміністративної будівлі Головного управління, службово-побутових приміщень, інвентарю, меблів, обладнання та майна, систем центрального опалення,електрообладнання та водопостачання у технічному справному станах.

    Твіт