ГоловнаПро ГУСтруктураАварійно-рятувальний загін спеціального призначення
 Версія для друку

Начальник

полковник служби цивільного захисту

СТРОМЕНКО  Віктор Олександрович

тел. (067) 631-72-13

код  ЄДРПОУ 35165938

АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИЙ ЗАГІН СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ    (далі – Загін) – є підрозділом територіального підпорядкування із статусом державної аварійно-рятувальної служби, який утворено з метою запобігання, реагування та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та окремих їх наслідків,  проведення  аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у зоні відповідальності,  проведення випробувальних та дослідних робіт, дослідження пожеж та надзвичайних ситуацій, пов’язаних з ними, а також здійснення відповідно до вимог законодавства первинної професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітничих кадрів.

 

Повне найменування Загону: АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИЙ ЗАГІН СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ.

Скорочене найменування Загону: АРЗ СП ГУ ДСНС УКРАЇНИ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ.

Юридична адреса Загону:  Дніпропетровська область, Дніпровський район,

сільрада Новоолександрівська, КОМПЛЕКС БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД  №42-М

 

Основними завданнями Загону є: 

Підрозділи АРЗ СП

Організаційна структура Загону складається з управлінських підрозділів, основних підрозділів: навчального пункту, дослідно-випробувальної лабораторії, аварійно-рятувальної частини, частини спеціального призначення,  та підрозділів забезпечення.

АРЧ - аварійно-рятувальна частина:

             ЧСП -  частина спеціального призначення:

             НП -  навчальний пункт.

              Навчальний пункт Аварійно-рятувального Загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області (далі - Навчальний пункт) є професійно-технічним навчальним закладом ДСНС України, що здійснює професійно-технічне навчання, перепідготовку, підвищення кваліфікації фахівців у галузі цивільного захисту держави, а також реалізацію потреб громадян у професійно-технічній освіті, оволодінні робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров’я.

Навчальний пункт належить до навчальних закладів другого атестаційного рівня та забезпечує другий ступінь професійно-технічної освіти щодо формування відповідного рівня кваліфікації професій.

Згідно наказу МОН України від 17.05.2016 року №966л та протоколу Акредитаційної комісії України від 26.04.2017 року №125 Навчальному пункту АРЗ СП ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області було надано ліцензію на провадження освітньої діяльності пов’язаної з наданням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до кваліфікованих робітників з професій, а саме:

- 5161 Пожежний-рятувальник;

- 5169 Рятувальник;

- 5169 Командир відділення оперативно-рятувальної служби цивільного захисту;

- 4223 Радіотелефоніст;

- 8333 Машиніст насосних установок пожежно-рятувального транспортного засобу.

           

             ДВЛ – дослідно-випробувальна лабораторія.

Основними напрямками діяльності є:

проведення комплексу робіт, пов'язаних з дослідженням пожеж  та надзвичайних ситуацій, пов'язаних з ними, встановленням технічних причин їх виникнення;

визначення показників пожежної небезпеки речовин і матеріалів;

перевірка якості вогнегасних речовин (піноутворювачів загального призначення);

перевірка якості вогнезахисної обробки дерев’яних та металевих конструкцій, тканин, кабельно-провідникової продукції.      

             МСЧ – медико-санітарна частина.

Відповідно до покладених завдань основними функціями Загону є:

забезпечення готовності до дій за призначенням;

пошук і рятування людей на об'єктах і територіях, що зазнали руйнувань, пошкоджень, уражень внаслідок надзвичайних ситуацій;

надання до медичної допомоги  постраждалим особам, які перебувають у небезпечному для життя й здоров’я стані, на місці виникнення надзвичайної ситуації;

реагування на особливо небезпечні прояви надзвичайних ситуацій в умовах екстремальних температур, задимленості, загазованості, загрози вибухів, обвалів, зсувів, затоплень, радіаційно-хімічного забруднення та бактеріального (біологічного) зараження тощо;

участь у розробленні та погодження планів реагування на надзвичайні ситуації на об'єктах і територіях, що обслуговуються Загоном;

проведення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або загрозі їх виникнення піротехнічних робіт для руйнування та обвалювання будівель і споруд, корчуванням дерев, їх залишків, розробленням ґрунтів і порід тощо, а також ліквідації крижаних заторів;

виконання на договірних умовах робіт з обстеження територій на наявність вибухонебезпечних предметів та їх розмінування, вибухотехнічних робіт, що не пов’язані з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, перевезенням, утилізацією боєприпасів згідно з вимогами нормативно-правових актів;

водолазне обстеження, очистка дна акваторії і дна водних об’єктів для часового відпочинку;

водолазне обстеження для визначення технічного стану, у тому числі на договірних умовах гідротехнічних споруд і спеціальних споруд морського і річкового транспорту (греблі, причали, шлюзи тощо), мостів для залізничного та автомобільного транспорту, несучих конструкцій будівель та споруд, інженерних мереж;

здійснення аварійних та пошуково-рятувальних (водолазних) робіт при ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на водних об’єктах у межах зон відповідальності;

участь у заходах з евакуації  населення з районів (місць), зон можливого впливу наслідків надзвичайних ситуацій і розміщення його у безпечних районах (місцях);

залучення до виконання заходів радіаційного і хімічного захисту населення і територій, прогноз та оцінка можливої радіаційної, хімічної обстановки і проведення радіаційно-хімічної розвідки,  локалізації осередків хімічного та радіаційного забруднення, проведення аварійно-рятувальних та спеціальних робіт на радіаційно-, хімічно-, пожежо- та вибухонебезпечних об’єктах;

надання, з використанням спеціальних аварійно-рятувальних засобів, оперативної допомоги населенню у разі виникнення несприятливих побутових або нестандартних ситуацій, що загрожують їхньому життю і здоров’ю або можуть завдати матеріальних збитків;

взаємодія з центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

оцінка стану готовності до проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, виконання заходів щодо посилення протиаварійного захисту об’єктів, що обслуговуються Загоном;

здійснення підбору особового складу відповідно до кваліфікаційного рівня та за станом здоров’я, придатного до роботи за фахом;

організація раціонального використання, експлуатації транспортних засобів, обладнання та майна підрозділу;

організація експлуатації, ремонту будівель і споруд та цільове використання нерухомого майна;

організація та забезпечення в межах своїх повноважень виконання завдань з безпеки дорожнього руху;

організація проведення технічного контролю транспортних засобів підрозділу;

здійснення профілактичного обстеження стану техногенної безпеки, протиаварійного захисту та готовності об’єктів і територій, що обслуговуються Загоном, до ліквідації надзвичайних ситуацій і рятування людей, впровадження відповідних заходів, спрямованих на їх поліпшення;

методична допомога у навчанні працівників об’єктів і територій, що обслуговуються Загоном, до дій в умовах надзвичайної ситуації;

організація та здійснення навчального процесу відповідно до завдань навчального пункту;

здійснення комплексу робіт відповідно до завдань дослідно-випробувальної лабораторії;

 організація та здійснення медичного забезпечення особового складу органів і підрозділів цивільного захисту та ветеранів МНС (ДСНС) Дніпропетровської області, які згідно з законодавством України мають право на пільгове або медичне забезпечення.

СТАТУТ АРЗ СП

    Твіт